ПОДМЕТАЧ

1980–1990, Зајечар, Фабрика Кристал 

Округлог облика,од дебелог, безбојног и прозирног стакла.Украшени брушењем у виду квадрата. 

Пречник: 9 цм

Инв. бр: 3537