О МУЗЕЈУ

Народни музеј у Зајечару основан је 27. марта 1951; комплексног је типа са одељењима археологије, историје, етнологије, историје уметности, нематеријалног културног наслеђа, конзервције и одељења документације. Депаданси музеја су Радул бегов конак и археолошко налазиште Felix Romuliana – Гамзиград, светско културно добро са УНЕСКО листе.

О ИЗЛОЖБИ

ПРИСУТНОСТ – збирке стакла етнолошког одељења Народног музеја Зајечар, у оквиру обележавања Међународне године стакла 2022 у сарадњи са стручном групом ICOM-GLASS Србија, указује на могућност коришћења индустријског наслеђа овог дела Србије. Инкорпорирањем напредне методологије кроз комуникацију и модернизацију, као и презентацијом јединствених предмета из XIX и XX века са акцентом на предмете од кристала фабрике стакла „Кристал“ Зајечар, приближавамо наслеђе у стаклу које се чува у музеју.

улаз
улаз назад